Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla

SAMKin vetämässä vihreän siirtymän hankkeessa kehitetään Kirkkokalliota, rakennustuoteteollisuutta ja GEO-oppimisympäristöä Pohjois-Satakunnassa. Päätavoitteena on tukea aluetta vihreässä siirtymässä ja lisätä sen elinvoimaa. Hankkeen aikana monipuolistetaan elinkeinoja ja vahvistetaan työvoiman reagointikykyä muutokseen.

Hankeinfo

  • Hankeomistaja: Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Hanke sijoittuu SAMKin resurssiviisauden tutkimuskokonaisuuden alle.
  • Hankeaika: 1.10.2023-31.3.2026
  • Hankkeen rahoitus: EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) ja Satakuntaliitto. Lue lisää JTF-rahastosta rakennerahastojen sivustolla tai Satakuntaliiton sivustolla.

Vihreän siirtymän aalloilla Pohjois-Satakunnassa

Hankkeen jälkeen Pohjois-Satakunnassa on kolme vahvaa kiertotaloutta, vihreää siirtymää ja teknologisia ratkaisuja hyödyntävää osaamiskeskittymää: Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto, rakennustuotealan yritysryhmä ja ympäristökasvatuksen GEO-oppimisympäristö. Lisäksi alueen yrityksiin, työntekijöihin ja nuoriin on valettu tulevaisuudenuskoa. Hankkeen pääasiallisia kohderyhmiä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, kunnat ja oppilaitokset. Kankaanpään kaupunki ja sen elinkeinotoimi ovat hankkeen tärkeä yhteistyökumppani.

Tavoitteita kohti edetään neljän toimintakokonaisuuden voimin:

1. Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto

Kankaanpään Honkajoella sijaitseva Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto etenee kohti strategisempaa tekemistä, tuottaa yhä uutta kilpailuetua sekä lisää kiertotalouden näkyvyyttä. Tutustu Kirkkokallion ekoteollisuuspuistoon täällä.

2. Oikeudenmukaisen ja vihreän siirtymän ratkaisujen pilotointi

Työkokonaisuudessa tuotetaan tietoa ja ratkaisuehdotuksia yrityksille sekä lisätään Pohjois-Satakunnan yritysten ja SAMKin välistä yhteistyötä.

3. Rakennustuotealan yritysten digitalisaatio ja tuotannon uudistaminen

Työkokonaisuudessa edistetään yritysverkoston tarpeisiin rakennustuoteteollisuuden liiketoimintaa, arvoketjuja, tuotantoa, vähähiilisyyttä sekä datan hyödyntämistä. Lue lisää Kankaanpään rakennustuoteteollisuudesta täältä.

4. GEO-oppimisympäristö työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Honkajoen lukiossa sijaitsevan GEO-oppimisympäristön sisältöjä kehitetään. Lisäksi oppimisympäristöä edistetään oppilaitosten ja yritysten välisenä linkkinä sekä kestävän kehityksen oppimis-, kesätyö- ja tulevaisuuden työllistymismahdollistajana. Tutustu GEO-oppimisympäristöön täällä.

Hankkeen viestintä ja julkaisut

Seuraa meitä Business Kankaanpään Facebook- ja Instagram-tileillä (kuvakkeet myös yllä). Voit myös bongata päivityksiämme Kankaanpään kaupungin Facebook-, Instagram-, ja LinkedIn-kanavilla. Lue hankkeen kuulumisia ajankohtaista-osiosta alla. Hankkeen aikana tehdyt julkaisut ja selvitykset julkaistaan tällä sivulla hankkeen loppupuolella.

Linkkejä artikkeleihin mediassa ja muualla

 

Aaltoja, hehkulamppukuvitus, logoja ja teksti Pohjois-Satakunta vihreän siirtymän aalloilla.

Ajankohtaista

Scroll to Top